Naše lokacije

Mješaonica stočne hrane (HACCP sustav)

Guščerovec bb,
48267 St. Orehovec

Farma za tov junadi Guščerovec

Guščerovec bb,
48267 St. Orehovec
KAPACITET: 500 grla

Farma za tov junadi Ferežani

Ferežani 55,
48265 Raven
KAPACITET: 500 grla

Farma tovne junadi Stanci

Mile Wood bb,
44250 Petrinja
KAPACITET: 1500 grla

Farma tovne junadi Ljubljanica

Ljubljanica bb, Žirčica,
44000 Sisak
KAPACITET: 2000 grla