İletişim

şirket
Alberta Strige 7, 48260 Krizevci

Ofis / Muhasebe:
Nataša Zidarić, Andrea Međan Trivanović
Telefon: +385 48 681-171
Fax: +385 48 270-239
Mobtel: +385 98 392-465
E-mail: natasa@agro-vet.hr, andrea.mtrivanovic@agro-vet.hr

Satış:
Darko Celovec, dr.vet.med.
Telefon: +385 48 681-171
Fax: +385 48 270-239
E-mail: darko.celovec@agro-vet.hr

Luka Skoković
Telefon: +385 48 681-172
Fax: +385 48 270-239
Mobitel: +385 99 4450 860
E-mail: luka.skokovic@agro-vet.hr

Veteriner hizmeti/Besleme fabrikasi:
Martina Celovec dr. vet. med.
Telefon: +385 48 492-457
Mobitel: +385 98 998-0559
E-mail: martina.celovec@agro-vet.hr

Renato Fiket, dr. vet. med.
Mobitel: + 385 99 220 8907
E-mail: renato.fiket@agro-vet.hr