Junice 200-300 kg za daljnji tov

  • junad porijeklom iz Češke Charolais, Limousine i Blonde d’ Aquitane pasmina
  • junad porijeklom iz Rumunjske Blue Belgian i Simental pasmina