Bikovi i junice za klanje

Bikovi i junice 500-700 kg za klanje Pogledajte više >

junice za klanje Blue Belgian, Charolais i Limousine 500-550kg bikovi za klanje Blue Belgian, Charolais i Limousine 600-700kg meso naših junica i bikova svijetle je boje i izrazite intramuskularne zamašćenosti

Details